Bezwaar tegen zonnepark krijgt geen steun

Teleurstelling bij de tegenstanders van de komst van een zonnegaarde bij Goudswaard in de Hoeksche Waard. Zij hebben te horen gekregen dat hun bezwaren tegen de plaatsing van ruim tweeduizend zonnepanelen van tafel zijn geveegd. De panelen moeten op een stuk landbouwgrond van veertien hectare aan de Langeweg komen.

Naast LTO Noord, Hoekschewaards Landschap, het Dijkenoverleg Korendijk en de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap (BHWP) kwamen er 27 bezwaren binnen van omwonenden. Zij lieten tijdens een hoorzitting zes weken geleden hun ongenoegen horen.

Ze vinden de locatie voor de zonnegaarde erg ongeschikt. “Het ligt naast een stilte- en natuurgebied”, vertelt Hilde Themans van de BHWP. “Deze agrarische grond is van cultuurhistorische waarde en dat wordt zo gewoon om zeep geholpen.”

Hoeksche Waard energieneutraal

Wethouder Gerard den Boer laat weten dat de gemeente terecht een omgevingsvergunning heeft afgegeven aan de ondernemer die de zonnepanelen wil plaatsen.
“We hebben als vijf gemeenten in de Hoeksche Waard met elkaar afgesproken dat we energieneutraal willen worden. Dan moet je dus ook open staan voor dit soort projecten. En er was geen reden om de vergunning te weigeren”, aldus de wethouder.

Wel heeft hij met de ondernemer een aantal afspraken gemaakt. Zo moet die draagvlak gaan creëren en kijken naar een goede inpassing. “Het is een soort proeftraject en we hebben daarbij een aantal leervragen gesteld en daar moet een antwoord op komen voordat er ook maar één zonnepaneel gelegd mag worden.”

Begin

Toch vrezen de omwonenden dat dit slechts een begin is. “Als er één zonnegaarde wordt aangelegd, dan komen er zonder twijfel meer bij en dan ben je dit mooie stukje Hoeksche Waard gewoon kwijt”, vertelt bewoner Hans Pelzer.
De tegenstanders reageren teleurgesteld en zijn niet van plan het erbij te laten zitten. “We laten ons dit gebied niet zomaar afnemen! Dat laten we niet gebeuren”, benadrukt Themans