Oude magnolia’s centrum ‘s-Gravendeel alsnog gekapt

Verbazing en ergernis bij ondermeer enkele buurtbewoners en inwoners van ‘s-Gravendeel, die zich vorig jaar nog sterk hadden gemaakt voor het behoud van drie fraaie magnolia’s bij de  Hervormde Kerk. Vorige week bleken die toch te zijn verwijderd.

Dit ondanks dat betrokken personen via de voormalige gemeente Binnenmaas te horen hadden gekregen dat deze drie kleine, maar als ze in bloei staan uiteraard opvallende en heel kenmerkende bomen mochten blijven staan. Het is helaas niet het eerste incident met bomen tijdens de werkzaamheden voor het zgn. ‘Centrumplan’ in het dorp. Vorig jaar sneuvelden ook al ‘per abuis’ drie Noorse esdoorns, die volgens de gemaakte afspraken hadden moeten blijven staan. ‘Onbegrijpelijk dat dit nu weer is gebeurd’, aldus de regionale Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. ‘Vorig jaar werd via reacties op de sociale media nog duidelijk dat veel mensen blij waren dat deze magnolia’s konden blijven staan. Meerdere inwoners van ‘s-Gravendeel hadden zich daar toen voor ingezet. Maar opnieuw blijkt het dus ergens in de uitvoering fout te gaan. ‘Op deze manier levert ‘inspraak’ en ‘participatie’ van burgers vooral hele teleurgestelde en boze mensen op. Mocht er nu nog ergens herplant komen voor de magnolia’s dan is dat hoogstens een doekje voor het bloeden’, volgens de bomenwerkgroep. Overigens moesten vijftig meter voorbij de Hervormde Kerk in februari ook nog eens een aantal jonge bomen weer worden verwijderd, omdat ze niet juist waren aangeplant. Volgens een oudere buurtbewoner zijn daarna nog steeds niet alle bomen teruggezet. Voor wat betreft de bomen en het groen is de realisatie van het ‘s-Gravendeelse ‘Centrumplan’ dus vriendelijk gezegd nogal een ‘rommelige’ aangelegenheid.