Start seizoen akkerranden 2019 door wethouder Boogaard

Op 22 april is de landelijke zaaidag voor bijen en vlinders, een initiatief van de Bijenstichting. Op die dag wordt veel aandacht besteed aan het inzaaien van bloemenmengsels die geschikt zijn voor bijen, vlinders en andere insecten.
In de Hoeksche Waard zaaien boeren al jarenlang bloemrijke randen in, onder andere voor bijen en vlinders, maar wat ook goed ister bescherming van de waterkwaliteit en bijdraagt aan een mooi landschap. Om onze waardering te geven voor al dit moois heeft wethouder Paul Boogaard op uitnodiging van CCHW op 20 april de eerste akkerranden 2019 ingezaaid Zonder bestuivers (bijen en vlinders) zou ons menu heel wat minder kleurrijk en voedzaam zijn. Meer dan 70% van wat er dagelijks op ons bord ligt heeft bestuivers nodig. Om hun werk te kunnen doen hebben bestuivers voldoende stuifmeel en nectar nodig. Mede hierom doen in de Hoeksche Waard meer dan 10 jaar bijna 80 agrarische bedrijven mee aan het realiseren van ruim 500 km akkerranden.
Deze akkerranden worden ingezaaid met een mengsel dat vooral voorziet in die stuifmeel ennectar.De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)is belast met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en behartigthiervoor de taken m.b.t.het weidevogel-en het akkerrandenbeheerin de Hoeksche Waard.CCHW is daarmee het aanspreekpunt voor de agrarische natuurontwikkeling in de Hoeksche Waard voor zowel de gemeente, Provincie, Rijk en EU als voor de (deelnemende) agrariërs.