Gedicht: De kroon die hij dragen zal

Beluister hier het gedicht uit ons religieus programma´Voor Wie Het Horen Wil´

Jezus werd gekroond met een doornenkroon, om zijn lijdensweg te gaan.
Maar de kroon die hij nu draagt is een kroon die glans en luister geeft.
Aan Gods zoon….. Die eeuwig leeft.

Dichter: Ellie Wildeman