Zinkwegse Boys opnieuw kansrijk voor titel ‘Club van het Jaar’

De Oud-Beijerlandse voetbalclub Zinkwegse Boys is een vereniging waar je met plezier voetbalt en op bezoek komt. De jeugd verdriedubbelde de afgelopen 4 jaar naar maar liefst 160 leden en dat in een krimpregio.

Voorzitter Stephen Steijger, die in 2018 genomineerd werd als vrijwilliger van het jaar, vertelt: ‘Club van het Jaar word je niet zomaar. Wij hebben het afgelopen jaar de benoeming met veel trots uitgedragen. Ook dit seizoen hebben er weer volop activiteiten plaats gevonden waar ik enorm trots op ben. Enkele voorbeelden zijn de opening van het Pannaveld (mede mogelijk gemaakt door het initiatievenfonds van de gemeente Oud-Beijerland) waar, evenals bij de speeltuin, ook de bewoners van het buurtschap plezier aan beleven. We hebben recent een overkapping bij de kantine en enkele lichtmasten met LED-verlichting kunnen aanschaffen. In 2018 hebben we ons bewust hard gemaakt voor de waardering van onze ereleden. Daarnaast zijn we actief de regio in gegaan met als resultaat onder meer de Sportraad Hoeksche Waard. Samen met de voetbalverenigingen SHO en OSV is Zinkwegse Boys initiatiefnemer voor ‘Walking Football’. Waar ik tot slot heel blij mee ben, is de uitkomst van de recent gehouden enquête. Zo gaven 150 respondenten onder andere massaal een mooie 8,0 voor het onderdeel ‘clubtrots.’

Ilka Mastenbroek, sinds enkele jaren actief in de PR voor de club: ‘Als je ziet, hoeveel leuke activiteiten er geregeld voor jong én oud georganiseerd worden, vind ik echt dat deze vereniging de titel ‘Club van het Jaar’ opnieuw verdient. Zo is er het afgelopen weekend binnen 24 uur achtereenvolgens een Bedrijventoernooi, kabouterclinic, jeugdkampioenschap en playbackshow met succes georganiseerd door veel vrijwilligers. De laatste overigens in samenwerking met korfbalvereniging Korbatjo. Alles wordt met veel aandacht en plezier uitgevoerd en verloopt eigenlijk altijd geruisloos. Het is ontzettend leuk om als voetbalmoeder je steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de club waar je kind met plezier speelt. Het afgelopen jaar hebben we ons bijvoorbeeld met elkaar ingezet voor de ‘geboorte’ van onze mascotte Zinky. Binnen de club wordt de inzet van vrijwilligers enorm gewaardeerd en dat maakt het leuk en dankbaar om te doen. We sluiten straks het sportieve seizoen weer feestelijk af met jeugd- en G-spelers die deelnemen aan het Boerenbokaaltoernooi: verspreid over maar liefst 3 zaterdagen in juni ontvangen wij clubs uit de regio en dit maal zelfs ook uit Engeland. We kijken er allemaal weer naar uit!

Achtergrond van de verkiezing Club van het Jaar (bron: www.clubvanhetjaar.nl) Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen, welke samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren dansen of kunst maken en waar talent opgeleid wordt. Samen bereik je meer dan alleen en daarom is verenigen zo belangrijk. Als coöperatie onderkent de Rabobank dat en daarom heeft zij samen met NOC*NSF, het LKCA, Kunstbende, AD en de regionale dagbladen het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen. Er wordt jaarlijks een winnaar per gemeente, provincie en op landelijk niveau gekozen. De winnaar van de nationale titel komt niet alleen de eer toe maar ook een masterclass naar keuze van een expert en een professionele promotiefilm van de club.