Erfgoednota 2019; goed behoud en basis voor kleinschalig toerisme

In de gemeenteraadsvergadering van 14 mei 2019, is de Erfgoednota 2019 vastgesteld. Die nota vindt u hier. Portefeuillehouder, Wethouder Harry van Waveren, kwam bij ons in de studio e.e.a. verder toelichten en uitdiepen.