Rommelmarkt brengt meer dan 40.000 euro op

De door de stichting Geven om Jong Leven georganiseerde rommelmarkt van 18 mei jl. is een geweldig succes geworden. Aan het einde van de dag was de opbrengst € 40.987,30.
Voor het eerst is de opbrengst de magische grens van €40.000 gepasseerd. Van deze opbrengst wordt dit jaar uiteraard weer een Eftelingreisje georganiseerd voor de kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC). Met dit nieuwe ziekenhuis is eind 2015 een schenkingsovereenkomst gesloten.

De specialistische kinderoncologische behandelingen die voorheen voor deze regio in het Sophia Kinderziekenhuis werden gedaan zijn sinds enige tijd gecentraliseerd in het landelijk werkende Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie te Utrecht.

Sinds 2015 heeft Geven om Jong Leven een schenkingsovereenkomst gesloten met dit nieuwe kinderziekenhuis. Alle kinderen met kanker worden voortaan in dit Oncologiekinderziekenhuis opgenomen waar ze behandeld worden door de beste kinderoncologen. Er is momenteel een algemene landelijke opleiding voor het specialisme kinderverpleegkundige waarvan de afgestudeerden uiteraard nu al in het PMC werken. Het is de bedoeling dat in de toekomst de kinderverpleegkundigen van het PMC worden opgeleid naar een nieuw specialisme: Kinderoncologie Verpleegkundige. Hiermee wil het PMC bereiken dat de kinderen steeds de beste zorg zullen krijgen van de best opgeleide verpleegkundigen. Net als bij de financiering van de onderzoekverpleegkundige blijft de directe zorg aan de kinderen dus centraal staan.

Op de website www.gevenomjongleven.nl is te zien hoe de opbrengst tot stand is gekomen. Een geweldig resultaat, dankzij de inspanningen van ruim 150 vrijwilligers, veel sponsors en natuurlijk de massale belangstelling van het publiek.