Wethouder bespreekt combinatie werk en mantelzorg met werkgevers

Donderdagochtend 23 mei ging wethouder Joanne Blaak – van de Lagemaat (Maatschappelijke ondersteuning en Welzijn) tijdens een ontbijtsessie bij gastlocatie Zorgwaard, met werkgevers in gesprek over nut en noodzaak van het faciliteren van werkende mantelzorgers.

1 op de 5 werknemers combineert nu werk met mantelzorg

Zowel het aantal mantelzorgers als de druk op mantelzorgers neemt toe. Een goede mix van ondersteuning thuis en op de werkvloer draagt significant bij aan een betere balans en kan ziekteverzuim en uitval voorkomen (SCP, 2018; Werk&Mantelzorg, 2018). Wethouder Joanne Blaak – van de Lagemaat: “Werkende mantelzorgers hebben zowel behoefte aan hulp en ondersteuning thuis als steun en begrip op de werkvloer. Inzicht in en begrip voor elkaars mogelijkheden en uitdagingen helpt ons het aanbod naar mantelzorgers goed op elkaar af te stemmen en de krachten van gemeente en werkgevers te bundelen.”

Advies in het faciliteren van een goede werk-mantelzorgbalans

De ontbijtbijeenkomst vond plaats in het kader van het werkgeversproject Mantelzorg werkt! van gemeente Hoeksche Waard en MEE Mantelzorg Zuid-Hollandse Eilanden. In dit project worden werkgevers geadviseerd in het faciliteren van en bijdragen aan een goede werk-mantelzorgbalans van hun werknemers. Werkgevers die de combinatie werk en mantelzorg bekend maken en bespreekbaar houden in de organisatie, komen in aanmerking voor de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ van stichting Werk&Mantelzorg. De Erkenning is geïnitieerd door de ministeries van VWS en SZW.

“Wij zijn blij met dit initiatief van de gemeente om samen met werkgevers te kijken naar mogelijkheden om hoe werk en mantelzorg nu en in de toekomst gecombineerd kan worden. In de zorg is al ruim 1 op de 4 werknemers mantelzorger. Mantelzorg raakt ons allemaal, is het niet nu dan wel in de toekomst. Is het niet persoonlijk dan wel in de familie- of vrienden kring. De vraag naar mantelzorg en daarmee ook de druk op werkende mantelzorgers zal alleen maar toenemen. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is een goed begin”, aldus Marianne Raidt van zorgorganisatie Zorgwaard. Zorgwaard ontving in 2016 als eerste werkgever in de Hoeksche Waard de Erkenning. Gemeente Hoeksche Waard volgde in maart 2018.

Huidige deelnemers aan het project Mantelzorg werkt! zijn: Rabobank Zuid Hollandse Eilanden, Heemzicht, Gemiva en SVHW.

Wat levert mantelzorgvriendelijk beleid op?

In Nederland hebben 360 koplopers al deze Erkenning ontvangen. Als voordelen benoemen zij een lager ziekteverzuim en uitval en een hogere productiviteit, vitaliteit en tevredenheid. Ook noemen zij het positieve effect voor hun imago en positie op de arbeidsmarkt (Werk&Mantelzorg, 2018).

Mantelzorg en werk

Mantelzorg (langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste) wordt door 83% gecombineerd met een betaalde baan (SCP, 2015). Het aantal mantelzorgers dat moeite heeft met de combinatie, neemt toe. Mantelzorgers die steun en begrip op de werkvloer krijgen, ervaren in hogere mate een goede werk privé balans, hebben minder gezondheidsklachten en melden zich minder ziek (SCP, 2018; Werk&Mantelzorg, 2018).